جدیدترین خبر ها،سرگرمی،بیوگرافی بازیگران،آشپزی،گردشگری،بازی،کودک،آموزش،دانش و فناوری،دانلود،فال روزانه،اس ام اس،فال حافط،زناشویی،قیمت ارزها،آرایش و زیبایی

قیمت کنسول های بازی

3
قیمت ها بر اساس هر 1 بار در هفته تغییر می کند

قیمت کنسول های بازی

نامشرکتمگا پیکسلقیمت (ریال)
پلی استیشن سونی دو دسته PS۴ ۵۰۰GB Region ۲Sony۱۲۰GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث۲۰,۹۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی دو دسته PS۴ ۱TB Region ۲Sony۱۲۰GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim HDR ۱TB Region ۲ BlackSony۱۲۰GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث۱۷,۶۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۵۰۰GB Region۲ ۳ GameSony۱۲۰GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث۲۳,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۵۰۰GB Region ۲ WhiteSony۱۲۰GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث۱۸,۹۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۵۰۰GB Region ۲ GoldSony۱۲۰GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث۱۸,۹۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۵۰۰GB Region ۲ BlackSony۱۲۰GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث۲۰,۴۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۵۰۰GB Region ۲Sony۱۲۰GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث۱۲,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۱TB Region ۲ FIFA۱۸Sony۱۲۰GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث۲۵,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۱TB Region ۲ Fifa۱۸Sony۱۲۰GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث۹,۸۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۱TB Region ۲Sony۱۲۰GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث۱۹,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Slim ۱TB Call of Duty InfiniteSony۱۲۰GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث۲۵,۹۹۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Pro HDR ۱TB Region ۲Sony۱۲۰GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث۲۹,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Pro ۱TB Region ۲ WhiteSony۱۲۰GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث۲۷,۱۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Pro ۱TB Region ۲Sony۱۲۰GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث۱۹,۷۹۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ Pro ۱TB God of War LimitedSony۱۲۰GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث۳۸,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ ۵۰۰GB Region ۳Sony۱۲۰GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث۱۹,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ ۵۰۰GB Region ۲ Uncharted ۴Sony۱۲۰GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث۲۲,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ ۵۰۰GB Region ۲ Fifa۱۸Sony۱۲۰GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث۹۹۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ ۵۰۰GB Region ۲Sony۱۲۰GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث۱۵,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ ۱TB Region ۳Sony۱۲۰GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث۱۸,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۴ ۱TB Region ۲Sony۱۲۰GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث۱۹,۹۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۳ Super Slim ۵۰۰GBSony۱۲۰GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث۱۰,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۳ Slim ۳۲۰GBSony۱۲۰GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث۹۵,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۳ Slim ۱۶۰GBSony۱۲۰GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث۹,۹۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۳ Slim ۱۲۰GB OrginalSony۱۲۰GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث۹,۵۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۳ Slim ۱۲۰GBSony۱۲۰GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث۹,۰۰۰,۰۰۰
پلی استیشن سونی PS۲Sony۱۲۰GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor – PowerPC – Base Core ۳.۲GHz – پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz – حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi – بلوتوث۴,۰۰۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت Xbox One X ۱TBXbox۵۰۰ گیگابایت/Blu-ray / DVD-ROM/AMD Jaguar Eight Core/WiFi۲۶,۱۰۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت Xbox One S ۵۰۰GBXbox۵۰۰ گیگابایت/Blu-ray / DVD-ROM/AMD Jaguar Eight Core/WiFi۱۳,۵۵۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت Xbox One S ۱TBXbox۵۰۰ گیگابایت/Blu-ray / DVD-ROM/AMD Jaguar Eight Core/WiFi۱۵,۷۰۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت Xbox One ۵۰۰GBXbox۵۰۰ گیگابایت/Blu-ray / DVD-ROM/AMD Jaguar Eight Core/WiFi۱۷,۵۰۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت Xbox One ۱TBXbox۵۰۰ گیگابایت/Blu-ray / DVD-ROM/AMD Jaguar Eight Core/WiFi۱۵,۴۰۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت Xbox ۳۶۰ Slim ۳۲۰GBXbox۵۰۰ گیگابایت/Blu-ray / DVD-ROM/AMD Jaguar Eight Core/WiFi۱۱,۰۰۰,۰۰۰
ایکس باکس مایکروسافت Xbox ۳۶۰ Slim ۲۵۰GBXbox۵۰۰ گیگابایت/Blu-ray / DVD-ROM/AMD Jaguar Eight Core/WiFi۹,۵۰۰,۰۰۰

 

منبع : farsnews.com

نظرات بسته شده است.